Μαραθεύτης, Μιχαλάκης Ι. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1990) Δοκίμια για την παιδική λογοτεχνία, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Πορεία στο φως και στην καταιγίδα..., Παρρησία
(2006) Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη, Ευθύνη
(1999) Για τον Κώστα Π. Μιχαηλίδη, Ευθύνη
(1998) Καταθέσεις για τον Χρήστο Μαλεβίτση, Ευθύνη
(1993) Θεώρηση του Νίκου Καζαντζάκη, Ευθύνη
(1982) Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο, Ευθύνη
(1982) Θέσεις για τον Παν. Κανελλόπουλο, Ευθύνη
(1979) Χαιρετισμός στον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο, Ευθύνη