Καλλία - Βιτάλη, Άννα 
Λοιποί τίτλοι
(1989) Τσιμικάλη, Πιπίνα, Καλοκαίρι στην πατρίδα, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος [εικονογράφηση]