Κεμπήσιος, Θωμάς 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Η μίμησις του Χριστού, Εκδόσεις Φως
(1997) Η μίμηση του Χριστού, Αστήρ