Μπίθα, Ιωάννα 

Ερευνήτρια-Διευθύνουσα του Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών. Εργάζεται στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών, "Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος". Επίσης, είναι υπεύθυνη του προγράμματος "Βιβλιογραφία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Η Ελληνική Συμβολή". Άλλο πεδίο έρευνας στο οποίο δραστηριοποιείται αποτελεί η μελέτη της βυζαντινής ενδυμασίας, όπως αυτή απεικονίζεται σε παραστάσεις αφιερωτών σε τοιχογραφίες και εικόνες.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2001) Bibliographie de l' art byzantin et postbyzantin, Ακαδημία Αθηνών
(1997) Ευρετήριο βυζαντινών τοιχογραφιών Ελλάδος, Ακαδημία Αθηνών