Γιακουμάκη, Ελευθερία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών
(2012) Το κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα, Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς - Ιθάκης
(2011) Νίκος Καζαντζάκης, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
(2007) Κρήτη και λαϊκός πολιτισμός, Ταξιδευτής
(2007) Ονόματα: Ονοματολογικά Κυκλάδων, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια, εισήγηση]
(2004) Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα, Ακαδημία Αθηνών [εισήγηση]
(2003) Νεοελληνική διαλεκτολογία, Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας [εισήγηση]
(2002) Κανίσκιον φιλίας, Αναγνωστόπουλος, Βελισσάριος Σ. [κείμενα, επιμέλεια]
(1994) Νεοελληνική διαλεκτολογία, Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας [εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2005) Συλλογικό έργο, Λεξικογραφικόν δελτίον, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]
(1998) Συλλογικό έργο, Λεξικογραφικόν δελτίον, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]