Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1967) Η εκκλησία μας, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1978) Η 28η Οκτωβρίου 1940, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
(1977) Το Εικοσιένα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη