Χατζηδημητρίου, Βαγγέλης, 1940- 
Μεταφράσεις
(1978) Kosinski, Jerzy, Βήματα, Ερμείας
(1973) Camus, Albert, 1913-1960, Ο μύθος του Σίσυφου, Μπουκουμάνης
(1971) Kosinski, Jerzy, Βήματα, Γαλαξίας
(1971) Kosinski, Jerzy, Παρουσία, Γαλαξίας
Gide, André, 1869-1951, Στενή πύλη, Ηριδανός