Ασημακοπούλου, Δήμητρα 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Συλλογικό έργο, Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού, Επίκεντρο [επιμέλεια]
(2007) Van de Walle, John A., Διδάσκοντας μαθηματικά, Επίκεντρο [επιμέλεια]
(2007) Γεωργάκας, Παναγιώτης, Εξάρτηση, μία ατομική επιλογή. Απεξάρτηση, μία συλλογική διαδικασία, Επίκεντρο [επιμέλεια]
(2007) Σπυρόπουλος, Ηλίας Σ., Φροντίσματα αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, Επίκεντρο [επιμέλεια]
(2006) Νίκας, Χρήστος, Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη, Επίκεντρο [επιμέλεια]
(1986) Mishima, Yukio, 1925-1970, Μετά το συμπόσιο, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1984) Akutagawa, Ryūnosuke, 1892-1927, Ρασομόν, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
Kabir, Ο έρωτας του Ράμα, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
Mon - Jo, Kuo, Τα παιδικά μου χρόνια, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]