Τσουκαλά, Δήμητρα Γ. 
Μεταφράσεις
(2018) Delahaye, Gilbert, Ιστορίες με τη Λιλίκα 3, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2017) Delahaye, Gilbert, Ιστορίες με τη Λιλίκα 2, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(1998) Greene, Graham, 1904-1991, Ο τρίτος άνθρωπος, Άγκυρα
(1995) Χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις, Εκδόσεις Παπαδόπουλος