Λουκάς, Στάθης 
Μεταφράσεις
(2000) Trentin, Bruno, Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους και η πλήρης απασχόληση, Ελληνικά Γράμματα