Κάτρη, Βικτόρια 
Μεταφράσεις
(1989) Santos, Jesús Fernández, 1926-1988, Εκτός των τειχών, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι.
(1989) Azúa, Félix de, Η ιστορία ενός ηλιθίου όπως την αφηγείται ο ίδιος ή Το περιεχόμενο της ευτυχίας, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι.