Μάραντος, Β. Δ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2000) Η ιστορία της Κορώνης, Γιαννίκος Β. - Καλδής Β.