Λουκάκη, Μαρίνα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1996) Ο Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος και η Πηνελόπη Δέλτα, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Παιδεία και πολιτισμός στην Κρήτη: Βυζάντιο - Βενετοκρατία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης [επιμέλεια, κείμενα]
 
Μεταφράσεις
(2017) Horandner, Wolfram, Η ποίηση στη βυζαντινή κοινωνία, μορφή και λειτουργία, Κανάκη
(2015) Jouanno, Corinne, Το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
(2000) Dagron, Gilbert, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης