Κογχυλάκης, Μανώλης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2000) Ολυμπιακοί αγώνες και ο 6ος κύκλος, Έλλην
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Ειρηναίος, Εφημερίδα "Τα Χρονικά Κισάμου και Σελίνου"