Τσίλη, Σωσώ 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1995) Η τοξικομανία ως ιδεολογικό διακύβευμα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών