Τσεκούρα, Ζωή 
Μεταφράσεις
(2000) Zahavi, Amotz, Η αρχή της μειονεξίας, Εκδόσεις Καστανιώτη