Ποταμιάνου, Βίκη 
Μεταφράσεις
(2017) Κουλουκουντής, Ηλίας, Απρόσιτες ακτές, Ποταμός
(2015) Μυλωνάς, Γιώργος, πολιτικός, Απόδραση από την Αμοργό, Ποταμός
(2009) Συλλογικό έργο, Ιστορία της γεύσης, Polaris
(2008) Revel, Jean - François, Ο γαστρονομικός πολιτισμός από την αρχαιότητα έως σήμερα, Πολύτροπον
(2007) Clark, Bruce, Δυο φορές ξένος, Ποταμός
(2007) Depardieu, Gérard, Η κουζίνα του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2006) Spang, Rebecca L., Η εφεύρεση του εστιατορίου, Ποταμός
(2005) Depardieu, Gérard, Η κουζίνα του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Ποταμός
(2000) Brandewyne, Rebecca, Το μεγάλο στοίχημα, Bell / Χαρλένικ Ελλάς