Καρύδης, Δημήτρης Ν. 

Ο Δημ. Ν. Καρύδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 και σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Στο γραπτό έργο του περιλαμβάνονται τα βιβλία.
- "Πολεοδομικά των Αθηνών της Τουρκοκρατίας" (Διδ. Διατριβή ΕΜΠ,1981).
- "Ανάγνωση Πολεοδομίας - Η κοινωνική σημασία των χωρικών μορφών", Συμμετρία, Αθήνα 1993.
- "Χωρο-γραφία Νεωτερική", Αθήνα 1993.
- "Μυτιλήνης Αστυγραφία" (με M. Kiel), Ολκός, Αθήνα 2000.
Είναι καθηγητής στον Τομέα Πολεοδομίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Το δίπτυχο της Αθήνας, Παπασωτηρίου
(2006) Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας, Παπασωτηρίου
(2000) Χωρο-γραφία νεωτερική, Συμμετρία
(1991) Ανάγνωση πολεοδομίας, Συμμετρία
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2000) Η πόλη στους νεότερους χρόνους, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων
(2000) Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία, Ολκός