Μυλωνάς, Νίκος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Ανώτερα μαθηματικά, Τζιόλα
(2014) Ανώτερα μαθηματικά, Τζιόλα
(2013) Γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία, Τζιόλα
(2013) Πιθανότητες και στατιστική, Τζιόλα
(2010) Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, Smart Learn
(2009) Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Τζιόλα
(2001) Ασκήσεις φυσικής Γ΄ ενιαίου λυκείου, Βακάλη
(2000) Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄ ενιαίου λυκείου, Βακάλη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Φυσική, Τζιόλα
(2017) Matlab, Τζιόλα
(2017) Γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία, Τζιόλα
(2017) Στατιστική με SPSS, Τζιόλα
(2016) Γραμμική άλγεβρα, βελτιστοποίηση και δυναμική ανάλυση στις οικονομικές επιστήμες, Τζιόλα
(2016) Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και γραμμική άλγεβρα, Τζιόλα
(2016) Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις, Τζιόλα
(2016) Μαθηματικά οικονομικών επιστημών, Τζιόλα
(2016) Οικονομικά μαθηματικά, Τζιόλα
(2016) Πιθανότητες και στατιστική για μηχανικούς, Τζιόλα
(2015) Διαφορικές εξισώσεις, μετασχηματισμοί και μιγαδικές συναρτήσεις, Τζιόλα
(2015) Εφαρμοσμένα μαθηματικά, Τζιόλα
(2015) Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής και εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, Τζιόλα
 
Μεταφράσεις
(2011) Kraus, John D., Ηλεκτρομαγνητισμός και εφαρμογές, Τζιόλα [μετάφραση, επιμέλεια]