Δημαρά, Ευθαλία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2001) Ο καπνός στην ελληνική οικονομία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(1997) Η καλλιέργεια του καπνού στην Ελλάδα, Όμβρος