Κουσούλης, Στέλιος Ν. 

Ο Στέλιος Κουσούλης (1959) είναι διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Erlangen-Nurnberg (1986). Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Η δέσμευση τρίτων από το δεδικασμένο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2006) Δίκαιο της διαιτησίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2004) Διαιτησία, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2003) Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2002) Η αριστοτέλεια συλλογιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2001) Η Αριστοτέλεια συλλογιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2000) Jurisdictional Problems in International Arbitration, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1996) Η διεθνής διαιτησία στην Ελλάδα σε σχέση με τον πρότυπο νόμο UNCITRAL, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1992) Ζητήματα ηλεκτρονικής φορτωτικής, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1992) Σύγχρονες μορφές έγγραφης συναλλαγής, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Αστικό Δικονομικό δίκαιο: Γενική εισαγωγή και διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, Ι, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2004) Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές, Σάκκουλας Αντ. Ν. [εισήγηση]
(2003) Αθλητική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Αθλητική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας με βάση τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]