Μαλάτος, Ανδρέας Λ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2010) Παραδόσεις αθλητικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2009) Κώδικας αθλητικής νομοθεσίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2005) Παραδόσεις αθλητικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Η επιστημολογική προσέγγιση του αθλητικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2003) Αθλητική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Αθλητική νομοθεσία, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Λοιποί τίτλοι
(2005) Συλλογικό έργο, Ολυμπιακοί αγώνες και δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]