Παυλίδης, Λεωνίδας, 1895-1956 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2006) Κριτικά κείμενα, Γαβριηλίδης
(2004) Λεωνίδας Παυλίδης, Γαβριηλίδης
 
Μεταφράσεις
(2019) Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Τα βάσανα του κόσμου και ο θάνατος, 24 γράμματα
(2004) Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Ο ηγεμόνας, Μπίμπης Στερέωμα