Κλειάσιου, Ιωάννα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2004) Τάκης Μπίνης, Ντέφι
(1997) Γιώργος Ζαμπέτας, Δομή
(1997) Γιώργος Ζαμπέτας: Βίος και πολιτεία, Ντέφι