Γιαννακοπούλου, Ελένη 

Η Ελένη Γιαννακοπούλου είναι διδάκτωρ της Παιδαγωγικής - ΣΕΠ τον ΕΑΠ. Έχει πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, D.Ε.Α. στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Κοινωνικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Paris V και διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, στη διεξαγωγή και στην ανάλυση στοιχείων εκπαιδευτικών και κοινωνικών ερευνών και επίσης πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΔΕΚΕ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Οι δημοσιεύσεις της αναφέρονται σε θέματα εκπαιδευτικής οργάνωσης και διοίκησης καθώς και εκπαίδευσης ενηλίκων.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Γραμματική Δ΄ δημοτικού, Κέδρος
(2006) Γραμματική Ε΄ δημοτικού, Κέδρος
(2006) Γραμματική ΣΤ΄ δημοτικού, Κέδρος
(2001) Golden Grammar, Έλλην
(2001) Golden Grammar Exercises, Έλλην
(2001) Golden Grammar Exercises, Έλλην
(2001) Golden Grammar Exercises, Έλλην
(2001) Golden Grammar Exercises, Έλλην
(2001) Golden Grammar International, Έλλην
(1994) Η πληροφορική στην εκπαίδευση, Γρηγόρη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Εκπαίδευση ενηλίκων, Μεταίχμιο
(1997) Αφιέρωμα στον Αντώνη Αντωνακόπουλο, Εκδόσεις Παπαζήση
(1995) Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Mertens, Donna M., Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία, Μεταίχμιο [επιμέλεια]