Φίλιππας, Κων. 
Μεταφράσεις
(1975) Πλάτων, Νόμοι, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός