Μαρκεζίνης, Σπυρίδων Β. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2013) Στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και η υποτίμηση της δραχμής (1953), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
(2002) Τα εις εαυτόν, Φερενίκη
(1994) Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος 1936-1975, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1994) Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος 1936-1975, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1994) Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος 1936-1975, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1979) Αναμνήσεις 1972-1974
(1978) Πολιτική ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 3, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1978) Πολιτική ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 4, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1973) Πολιτική ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 1, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1973) Πολιτική ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Γιατί ο Εμφύλιος; 1941-1949, Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας