Καπή, Εύη 
Μεταφράσεις
(2002) Colette, Sidonie Gabrielle, 1873-1954, Η θεατρίνα, Printa
(2000) Conrad, Joseph, 1857-1924, Προσωπικό ημερολόγιο, Printa