Γκεράσσι, Τ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1988) The movement, Εναλλακτικές Εκδόσεις