Βαφέας, Νίκος 

Ο Νίκος Βαφέας είναι λέκτορας κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Από τον ληστή στον αντάρτη, Νήσος
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Η Ελλάδα στο μεσοπόλεμο, Αλεξάνδρεια
(2015) Κοινωνία και αθλητισμός στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια
(2014) Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος: Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου
(2010) La société Grecque sous la domination Ottomane, Ηρόδοτος
(2007) Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών, Κριτική
(2007) Όψεις του λαϊκού πολιτισμού, Πλέθρον [εισήγηση]
 
Μεταφράσεις
(2000) McCrone, David, Η κοινωνιολογία του εθνικισμού, Ελληνικά Γράμματα
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Ritzer, George, Εισαγωγή στην κοινωνιολογία, Τζιόλα [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Από τον ληστή στον αντάρτη [Νίκος Βαφέας, Από τον ληστή στον αντάρτη], "Η Εποχή", 24.6.2012