Κρομμύδας, Βασίλειος Ι. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1999) Ο Άγιος νεομάρτυς Σεραφείμ, Παπαδημητρίου
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Χριστιανοί και πολιτική, manifesto

Κριτικογραφία
Οικολογική κρίση και ελπίδα [Κάλλιστος Ware, Οικολογική κρίση και ελπίδα], Περιοδικό "Σύναξη", τχ. 113, Ιανουάριος-Μάρτιος 2010