Μπλέσιος, Νίκος Π. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1992) Ποσοτική ανάλυση διοικητικών αποφάσεων, Σταμούλη Α.Ε.
(1990) Ποσοτική ανάλυση διοικητικών αποφάσεων, Σταμούλη Α.Ε.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Επιστημονικές εργασίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σιδέρη Μιχάλη