Μαλατέστας, Παντελής Β. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Τζιόλα
(2019) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, Τζιόλα
(2017) Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
(2016) Ψηφιακός έλεγχος, Τζιόλα
(2015) Ηλεκτρικές μηχανές, Τζιόλα
(2015) Ηλεκτρική κίνηση, Τζιόλα
(2014) Ασκήσεις συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
(2014) Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Τζιόλα
(2013) Ασκήσεις συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
(2013) Ηλεκτρικές μηχανές, Τζιόλα
(2013) Ηλεκτρικές μηχανές, Τζιόλα
(2013) Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Τζιόλα
(2010) Ηλεκτρική κίνηση, Τζιόλα
(2010) Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
(2010) Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
(2009) Ασκήσεις συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
(2007) Ασκήσεις στα συστήματα αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
(2001) Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Τζιόλα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2020) Ηλεκτρομηχανικά συστήματα μετατροπής ενέργειας, Τζιόλα
(2014) Φροντιστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικών μηχανών, Τζιόλα
(2013) Ηλεκτρομηχανικά συστήματα μετατροπής ενέργειας, Τζιόλα
(2010) Φροντιστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικής κίνησης, Τζιόλα
(2008) Εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικών μηχανών, Τζιόλα
(2004) Εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρονικών ισχύος, Τζιόλα
(2002) Ηλεκτρική κίνηση, Τζιόλα
(1997) Συστήματα οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων, Συμεών