Τρουλλινός, Εμμανουήλ 
Λοιποί τίτλοι
(2000) Συλλογικό έργο, Νεοελληνικά αναγνώσματα, Δίδυμοι [επιμέλεια]