Κυριακόπουλος, Γιώργος Δ. 

Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Η κατάχρηση δικαιώματος στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη
(2008) Les actes unilatéraux des États, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1999) La sécurité de l' aviation civile en droit international public, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2020) Διεθνές δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη
(2016) Δίκαιο διεθνών οργανισμών, Νομική Βιβλιοθήκη
(2013) Διεθνές δίκαιο εναέριου χώρου, Νομική Βιβλιοθήκη
(2012) Μετά το "τέλος" της ιστορίας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 
Λοιποί τίτλοι
(2020) Συλλογικό έργο, Κείμενα διεθνούς δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη [επιμέλεια]