Κυριτσάκης, Δημήτριος Κ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2004) Πολιτικές αποφάσεις ολομελείας Αρείου Πάγου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1992) Πολιτικές αποφάσεις ολομέλειας Αρείου Πάγου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Ειρηναίος, Εφημερίδα "Τα Χρονικά Κισάμου και Σελίνου"