Πατελάκης, Απόστολος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Ο εμφύλιος πόλεμος και οι πολιτικοί πρόσφυγες στη Ρουμανία, Επίκεντρο
 
Μεταφράσεις
(1999) Συλλογικό έργο, Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία, Σάκκουλας Αντ. Ν.