Σαλκιτζόγλου, Παναγιώτης Α. 

Νομικός, επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Κατάλογος ημερολογίων και απομνημονευμάτων της μικρασιατικής εκστρατείας, Βυζαντινός Δόμος
(2016) Η Σύλλη του Ικονίου, Εκδόσεις Μπαλτά
(2010) Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
(1993) Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός, Βυζαντινός Δόμος
(2011) Ενδοοικογενειακή βία, Συμβούλιο Επιμόρφωσης στην Κοινωνική Εργασία (Σ.Ε.Κ.Ε.) [εισήγηση]