Ρεντζής, Θανάσης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2001) Κριτική κινηματογράφου, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)
 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Συλλογικό έργο, Ορώμενα, Εκδόσεις Καστανιώτη [εικονογράφηση]
(2001) Λογοθέτης, Ηρακλής Δ., Ελαίας εικάσματα, Εκδόσεις Καστανιώτη [φωτογράφιση]