Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ. 

Ο Κωνσταντίνος Κεραμεύς (1937) είναι νομικός, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής δικονομίας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έλαβε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1960) και διδακτορικό δίπλωμα από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1962). Βοηθός στην έδρα αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία εντεταλμένος υφηγητής (1967). Τακτικός καθηγητής της έδρας της Πολιτικής Δικονομίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1971). Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1982) και πλέον Ομότιμος Καθηγητής στη Νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε πολιτική δικονομία, συγκριτικό δίκαιο και δικονομικό διεθνές δίκαιο σε πολλά ξένα Πανεπιστήμια (ιδίως Βερολίνο, Αμβούργο, Tulane, Louisiana State University, Ohio State University, Paris II, Ghent) και έδωσε διαλέξεις σε περίπου 90 ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ιαπωνικά Πανεπιστήμια. Επίτιμος διδάκτωρ των Πανεπιστημίων του Αμβούργου (1993), Paris ΙΙ (2000), Λιέγης (2003) και Βιέννης (2003). Από το 1994 τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (Λονδίνο). Από το 1998 ως το 2006 πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διπλωματικές διασκέψεις και άλλες συνόδους. Διατέλεσε πρόεδρος του ΙΚΥ (1992-1995) και πρόεδρος της Academic Cooperation Association (1996-2002). Δίδαξε στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1997). Είναι συγγραφέας εγχειριδίων, μονογραφιών και ερμηνειών κατ' άρθρον, ιδίως στην ύλη του δικονομικού δικαίου.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Introduction to Greek Law, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2008) Studia Iuridica V, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2007) Ένδικα μέσα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2006) Νομικές μελέτες IV, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2004) Ένδικα μέσα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2002) Ένδικα μέσα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2002) Ένδικα μέσα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1998) Διάγραμμα του ελληνικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1995) Studia Juridica ΙΙΙ, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1995) Το συγκριτικό δίκαιο στη σημερινή και στην αυριανή Ελλάδα, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1994) Νομικές μελέτες ΙΙ, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1986) Αστικό δικονομικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1983) Αστικό δικονομικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης, Καλλιγράφος
(2006) Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2003) Συμπλήρωμα στην ερμηνεία ΚΠολΔ, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2000) Ερμηνεία ΚΠολΔ, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(2000) Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(2000) Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
 
Λοιποί τίτλοι
(2006) Γεωργιάδης, Νικόλαος Η., Derogation Clauses: The Protection of National Interests in EC Law, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2006) Κοντογιάννη, Αθηνά, Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2003) Μανιώτης, Δημήτρης Ν., Η σύναψη της ηλεκτρονικής συμβάσεως και η ευθύνη των παρεχόντων συνδρομή στην κατοχύρωση της γνησιότητας και του αναλλοίωτου των ηλεκτρονικών εγγράφων, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2002) Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας με βάση τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]
(2002) Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Γ., Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2001) Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν., Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2001) Ευαγγελίδου - Τσικρικά, Φούλη, Μορφές ανίσχυρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2000) Χριστοδούλου, Δημήτριος Φ., The Single Ship Company, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2000) Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Δήμητρα Α., Η αυτοσύμβαση κατά τον αστικό κώδικα, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1999) Χριστοδούλου - Βαρώτση, Ιλιάνα, L'adaptation du droit maritime hellinique et du droit maritime chypriote au droit communautaire, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1999) Μερσίνης, Θεμιστοκλής Γ., The Case for Contractual Solutions in the Third Party Pure Economy Loss, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1999) Ταμαμίδης, Αναστάσιος Ε., Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη σύμβαση των Βρυξελλών στην περίπτωση της Παυλιανής αγωγής, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1999) Κανελλοπούλου - Μπότη, Μαρία, Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1999) Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν., Χρηματική ενοχή, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1998) Μαστρομανόλης, Εμμανουήλ Π., Exclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the European Union, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1998) Παπαντώνη, Μαρία Κ., L' immixtion dans le droit des societes, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1998) Αυγουστιανάκης, Μιχ. Κ., Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1997) Καράκωστας, Ιωάννης Κ., Προσωπικότητα και τύπος, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1997) Κρητικός, Αθανάσιος Γ., Το προσύμφωνον, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1996) Τσικρικάς, Δημήτριος Α., Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1995) Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη Χ., Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1994) Κοριατοπούλου - Αγγέλη, Πιερρίνα, Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1993) Introduction to Greek Law, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια]
(1993) Τασόπουλος, Γιάννης Α., The Constitutional Problem of Subversive Advocacy in the United States of America and Greece, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1993) Νικολόπουλος, Παναγιώτης Δ., Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1991) Αυγουστιανάκης, Μιχ. Κ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]