Παπαευθυμίου, Γιώργος 
Μεταφράσεις
(2011) Staniloae, Dimitru, Η περί Θεού ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, Αρμός
(2008) Staniloae, Dimitru, Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος, Αρμός