Σκύμνος ο Χίος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1999) Περιήγησις. Περίπλους. Πόντου Εύξεινου και Μαιώτιδος λίμνης περίπλους, Νέα Θέσις