Δρακοπούλου - Πεσμαζόγλου, Αικατερίνη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Ελληνική ιστορία, Εκδοτική Αθηνών
 
Λοιποί τίτλοι
(1995) Γαλάβαρης, Γιώργος, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Εκδοτική Αθηνών [εικονογράφηση]