Παπαϊωάννου, Αθανάσιος 

O Παπαϊωάννου Αθανάσιος είναι καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψυχολογία της Άσκησης στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι ο εκδότης του International Journal of Sport and Exercise Psychology (IJESP) και του Routledge Companion of Sport and Exercise Psychology. Έχει συντονίσει ερευνητικά προγράμματα σε θέματα φυσικής δραστηριότητας και υγείας. Έχει γράψει 5 βιβλία στην περιοχή της αθλητικής ψυχολογίας και της σχολικής φυσικής αγωγής και πάνω από 200 άρθρα και κεφάλαια σε περιοδικά και βιβλία. Διδάσκει θέματα αθλητικής ψυχολογίας, φυσικής αγωγής και εφαρμοσμένης στατιστικής στην Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.
(2016) Εφαρμογές της στατιστικής, Δίσιγμα
(2014) Εφαρμογές της στατιστικής, Δίσιγμα
(2004) Για ένα ενδιαφέρον μάθημα φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο, Χριστοδουλίδη
(2004) Η ψυχολογική υπεροχή στον αθλητισμό, Χριστοδουλίδη
(2003) Για μια καλύτερη φυσική αγωγή, Χριστοδουλίδη
(2000) Η ψυχολογία της υπεροχής στον αθλητισμό, Χριστοδουλίδη
(1999) Για μια καλύτερη διδασκαλία της φυσικής αγωγής, Salto