Παναγιώτου, Απόστολος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Παραγωγή και χρήση της ενέργειας, Andy's Publishers
 
Μεταφράσεις
(2001) Rodenbach, Georges, 1855-1898, Μπριζ η νεκρή πόλη, Παρασκήνιο