Μαγουλά, Χαρά Μ. 

Η δρ. Χαρά Μ. Μαγουλά είναι Σύμβουλος Οικονομολόγος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σπούδασε Οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά και μετεκπαιδεύτηκε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε μεταπτυχικό δίπλωμα ειδίκευσης στον Οικονομική Πολιτική και διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη. Ο τίτλος της διατριβής της ήταν: "Εκπαίδευση και Οικονομική Μεγέθυνση - Η ελληνική πραγματικότητα". Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει διδάξει Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων και Οικονομική της Εκπαίδευσης. Διδάσκει ως Ειδική Επιστήμονας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Διδακτική οικονομικών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2009) Εισαγωγή στη διδακτική των οικονομικών, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Μακροοικονομική ανάλυση και ελληνική οικονομία, Τυπωθήτω