Σημαντηράκης, Βασίλης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Ειρηναίος, Εφημερίδα "Τα Χρονικά Κισάμου και Σελίνου"
(2001) Ελαία η καλλιστέφανος, Έφεσος [κείμενα, φωτογράφιση]