Γεωργίου, Γ. Α. 
Μεταφράσεις
(2006) Reed, Mary, Το Βυζάντιο φλέγεται, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2004) Min, Anchee, Άγρια πιπερόριζα, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2004) Lindqvist, Herman, Χριστόφορος Κολόμβος, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2003) Niemi, Mikael, Pop Music, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2003) Fallaci, Oriana, 1929-2006, Η οργή και η περηφάνια, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2003) Min, Anchee, Μαντάμ Μάο, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2003) Linnér, Sture, 1917-, Μικρή ιστορία πολιτισμού, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2002) Dirie, Waris, Αυγή στην έρημο, Εκδόσεις Γκοβόστη