Σακκάς, Σπύρος



 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): πενήντα χρόνια μετά, Νικολαΐδης Μ. - Edition Orpheus [εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Ελύτης, Οδυσσέας, 1911-1996, Με το λύχνο του άστρου, Ύψιλον [ερμηνεία]
(2002) Λόγος μουσικός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης [ερμηνεία]