Μπουκόρου, Αικατερίνη Π. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2006) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου, Σαββάλας
(2002) Έκθεση θέσεων και έκφραση λόγου Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄λυκείου, Σαββάλας
(2017) Τεστ δεξιοτήτων ΑΣΕΠ: Λεκτικές δεξιότητες, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια "Πρόσβαση"
(2011) Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2011) Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2011) Πλάτωνος Πολιτεία Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2011) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2010) Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2009) Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄λυκείου, Σαββάλας
(2008) Ιστορία: ΑΣΕΠ διαγωνισμός φιλολόγων, Σαββάλας
(2008) Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2007) Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2007) Ιστορία Γ΄ γυμνασίου, Σαββάλας
(2007) Νεοελληνική λογοτεχνία, ποίηση Γ΄ λυκείου, Σαββάλας
(2006) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: ΑΣΕΠ διαγωνισμός φιλολόγων, Σαββάλας